Mgr. Ing. Ladislav Martinek

Ladislav Martinek
Osobní info

Prvních deset let profesní cesty jsem se pohyboval v oblasti B2B obchodu v segmentu dodávek velkých investičních celků a současně jsem rozvíjel koncept vlastního podnikání.  Moje práce byla vždy založena na osobním vztahu, důvěře a upřímnosti. Tyto hodnoty a respekt ke klientům přenáším i do práce psychologa.

Ve svých 41 letech v psychologické praxi zúročuji kompetence psychologa společně se zkušenostmi a znalostmi, které jsem mohl načerpat dříve. Nabízím osobní přístup a terapii „šitou na míru“. Mojí silnou stránkou je znalost prostředí komerčních společností a světa přesahujícího čistě odvětví psychologie.

Čím se zabývám

Jsem šťastným otcem dvou skvělých dětí. Ve volném čase se rád věnuji aktivitám, které vyžadují odhodlání a vytrvalost. Dopřeji si pohyb na tratích delších než 50 km. Více než rychlý posun po trase mě láká vnímání různosti měnící se přírody, skryté krásy známých i neznámých míst a setkávání se s kolegy na cestě. 

Ve své psychologické praxi rád pracuji s tématem změny. Zajímá mě možnost volby i osobní růst spojený s kompetentním rozhodováním. Pracuji s obavnými myšlenkami, úzkostí, panikou a fobiemi. Rád se také věnuji tématům definovaným dle specifických potřeb klienta. 

Napište mi :

Kvalifikace

Jednooborová psychologie, Filozofická fakulta Olomouc 

Informační management, Fakulta informatiky a managementu UHK

Člen České asociace KBT

Essentials of CBT, Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy

Feuersteinovo instrumentálního obohacování

Základní krizová intervence

Pravidelné supervize 

Čeština, angličtina

Reference

Přístup pana psychologa byl vstřícný, milý, profesionální, lidský a velmi individuální. Za každých okolností respektoval osobnost, přání a limity klienta. Nevyvíjel nátlak na činění jednotlivých kroků, trpělivě čekal, až bude člověk připraven je učinit sám. Měla jsem možnost využít jednoho z mnoha terapeutických přístupů, a to kognitivně-behaviorální terapii, kdy jsme společně hledali cestu na zmírnění fyzických projevů úzkostné paniky. Pan psycholog vyhledával a nabízel možnosti, které by danému typu mé osobnosti nejlépe vyhovovaly a které mi také pomohly úspěšně vše překonat. Moc mu děkuji a velmi ráda doporučím jeho schopnosti dalším klientům 

paní H.
Výhody on-line rezervace